AOA体育娱乐网址注册
     甲胺基甲酰氯
     二甲氨基甲酰氯
     AOA体育娱乐网址注册
     十四酰氯
     对硝基苯甲酰氯
     对苯二甲酰氯
     间苯二甲酰氯
     氯氰菊酰氯
     更多内容
 
  产品展示

异氰酸间甲苯酯

CAS号:621-29-4
分子式:C8H7NO
别名:异氰酸间甲苯酯;间甲苯基异氰酸酯;间甲苯异氰酸酯;1-异氰酸根合-3-甲基苯;3-甲基苯异氰酸酯;META-甲苯异腈酸酯
包装:200KG/桶
备炷:m-Tolyl isocyanate

AOA体育娱乐网址注册 版权所有(C)2018  网络支持 中国化工网  全球化工网  生意宝 著作权声明 网站管理 大宗品 企业邮局 AOA体育娱乐网址注册